Besmetting voorkomen

Naast het dragen van beschermingsmiddelen is het ook belangrijk om steeds de maatregelen op te volgen!

Handen wassen

Was je handen regelmatig en grondig met water en zeep. Reken zo'n 40 a 60 seconden per wasbeurt.

Hoest en nies in een zakdoek

Hoest of nies in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.

Verwijder je zakdoekjes

Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.

Blijf in uw kot

Blijf thuis als je zelf ziek bent.

Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan

Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.

Geen handen geven

Zwaai van op afstand naar elkaar

Vermijd contact

Vermijd nauw contact met personen die ziek zijn.

Onderwijs

Weer naar school

Lesgeven met een mondmasker is geen evidentie! 
Dankzij  onze face shields blijft de mond zichtbaar  waardoor communicatie  tussen mensen makkelijker verloopt. Bestel ze nu via onze shop!  

SHOP